Малярія: як уникнути нейропсихічних розладів

Актуальність

Малярія — одна із протозойних хвороб людини з облігатно-трансмісивним шляхом передачі та рецедивуючим перебігом. Найпоширенішою формою інфекційного захворювання є триденна малярія, яка викликається плазмодієм вівакс (PVivaх). Небезпеку для людини становить тривала персистенція плазмодія в печінці інфікованої особи та легке поширення інфекції серед людей комарами з роду Anopheles. Особливу небезпеку триденна малярія становить для дітей віком <6 міс. Враховуючи поширеність, контагіозність, тяжкий перебіг інфекції та високу дитячу смертність, для лікування триденної малярії було стандартизоване двотижневе застосування препарату примахіну групи амінохінолінів. Фармакологічна дія амінохінолінів полягає в руйнації плазмодіїв шляхом мембранолітичної дії та досягнення таким чином клінічної ремісії. Однак внаслідок самостійного переривання курсу лікування виявлено підвищення частоти рецидивів хвороби. Нещодавно Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) затвердило новий препарат для лікування триденної малярії — тафенохін. Попередні дослідження показали високу протималярійну активність після застосування однієї дози препарату у пацієнтів, які отримували тафенохін для запобігання рецидиву триденної малярії. Однак питання щодо його нейротоксичності залишилося нез’ясованим. Зазначене спричинило огляд з метою встановлення частоти нейропсихічних розладів у пацієнтів при застосовуванні препаратів групи амінохінолінів у комбінації або самостійно. Результати аналізу були опубліковані у виданні «Malaria Journal» («Журнал дослідження малярії») у 2020 р.

Результати

Усі пацієнти, які взяли участь у рандомізованому дослідженні, були розподілені на три групи за препаратами, комбінацію яких застосовували:

  • 1-а група — тафенохін і хлорохін;
  • 2-а група — плацебо і хлорохін;
  • 3-я група — примахін і хлорохін.

Курс лікування у всіх трьох групах становив 14 днів. Головний біль та порушення циркадних ритмів відзначали частіше у пацієнтів 1-ї групи порівняно із двома іншими. Однак дослідники  зазначили, що однократне застосування комбінації тафенохіна і хлорохіна запобігає виникненню рецидиву триденної малярії та не призводить до серйозних нейропсихічних розладів.

Висновки

Таким чином, отримані результати свідчать, що необхідно проводити подальші дослідження для вивчення безпеки застосування препаратів амінохінолінового ряду в лікуванні малярії.

  • Duparc Stephan, Chalon Stephan, Miller Scott (2020) Neurological and psychiatric safety of tafenoquine in Plasmodium vivax relapse prevention: a review. Malar J., 19: 111 https://doi.org/10.1186/s12936-020-03184-x
    (https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-020-03184-x).

Юлія Жарікова

Оглядачами проведений аналіз зв’язку між застосуванням нового протималярійного препарату групи амінохінолінів та виникнення нейропсихічних розладів у пацієнтів із триденною малярією (2020)
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *