Радіаційно-асоційований рак у дітей із вродженими вадами серця: новини Конгресу Американського коледжу кардіологів

Актуальність

Згідно з нещодавнім канадським дослідженням, представленим у рамках Конгресу Американського коледжу кардіологів (American College of Cardiology) та Всесвітньої федерації серця (World Heart Federation), діти з вродженими вадами серця (ВВС), які зазнають впливу іонізуючого випромінювання внаслідок діагностичних процедур, мають підвищений ризик розвитку радіаційно-асоційованого раку.

Результати дослідження свідчать, що ризик розвитку радіаційно-асоційованого раку у дітей залежить напряму від дози випромінювання. Ризик зростає поетапно за рахунок частоти діагностичних процедур, пов’язаних із впливом низькодозованого іонізуючого випромінювання (НІВ) та загальної дози випромінювання. Більше того, приблизно 80% ракових захворювань пов’язані з радіаційним випромінюванням.

Методи

Група канадських дослідників (MAUDE) виконала популяційне дослідження, в якому проаналізовано зв’язок між частотою розвитку раку та застосуванням НІВ при діагностичних процедурах у дітей із ВВС.

У 2018 р. група MAUDE уже публікувала результати свого першого великого популяційного дослідження, в якому аналізували зв’язок між НІВ від діагностичних процедур та інцидентом раку серед дорослих осіб із ВВС. Тоді у дослідження було включено 25 тис. дорослих осіб із ВВС віком 18–64 роки. Результати попереднього дослідження продемонстрували, що особи, які зазнавали впливу НІВ (>6 діагностичних процедур), мали на 140% вищий ризик розвитку раку.

Оскільки діти вважаються більш чутливими до канцерогенних ефектів НІВ порівняно з дорослими, група MAUDE вирішила провести наступне аналогічне дослідження, вивчаючи пацієнтів педіатричного профілю з ВВС.

У дослідження загалом було включено 232 дитини з ВВС, яким діагностовано рак у віці в середньому 3,9 року.

Результати

Після виключення всіх діагностичних процедур, пов’язаних із дією НІВ, проведених у період 6 міс до виявлення раку, ризик розвитку раку був вищим на 230% серед дітей, які зазнавали впливу НІВ внаслідок діагностичних процедур, порівняно з пацієнтами педіатричного профілю з ВВС, які не мали впливу НІВ. На кожні 4 мкЗв НІВ ризик розвитку раку зростав на 15,5%. На відміну від цих даних, у попередньому дослідженні ризик розвитку раку у дорослих зростав на 10% при дозі 10 мкЗв. У пацієнтів, які пройшли >6 діагностичних процедур, пов’язаних із НІВ, на 2,4 раза вищий ризик розвитку раку порівняно з дітьми, які не мали такої частоти впливу НІВ.

Висновки

Результати дослідження свідчать, що діагностичні процедури, пов’язані з впливом НІВ, значно підвищують ризик розвитку онкологічних захворювань серед пацієнтів педіатричного профілю. У майбутньому група MAUDE планує підтвердити ці результати в інших, масштабніших дослідженнях.

  • Jancin В. (2020) Radiation-associated childhood cancer quantified in congenital heart disease. Мdedge, Coverage of AACR 2020, May 19.

Анна Хиць

Наведено огляд дослідження щодо оцінки впливу низькодозованого іонізуючого випромінювання на частоту розвитку раку серед дітей із вродженими вадами серця
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *