Відкрита артеріальна протока у недоношених дітей: вплив перорального ібупрофену

Відкрита артеріальна протока (ВАП) у недоношених дітей є поширеним станом, пов’язаним із підвищенням летальності недоношених дітей та розвитком бронхолегеневої дисплазії (БЛД). На сьогодні відсутні дані, які б підтверджували причинно-наслідковий зв’язок ВАП. Хоча, як відомо, нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) пришвидшують закриття ВАП, не впливають на зменшення кількості летальних випадків, довгострокових респіраторних результатів або нейророзвитку, незалежно від застосування НПЗП. Результати деяких досліджень повідомляють про значне зниження частоти медикаментозного чи хірургічного лікування у разі ВАП у дітей з недостатньою масою тіла. Однак і досі залишається незрозумілим, чи пов’язані ці результати із застосуванням консервативного підходу терапії у разі ВАП та зниженням частоти БЛД та летальних випадків серед недоношених дітей.

Дизайн дослідження

Проведено рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження за участю передчасно народжених немовлят (23–30-й тижні гестації) з гемодинамічно значущою ВАП (діаметр >1,5 мм + респіраторна підтримка), діагностованим у віці 6–14 днів після народження.

У дослідження спочатку було включено 146 дітей, однак четверо дітей виключено з дослідження у зв’язку з незавершеним курсом застосування ібупрофену. Тож загалом у дослідження було включено 142 дітей, яких рандомізовано на дві групі (у відношенні 1:1): 1-ша група ібупрофену (початкова доза — 10 мг/кг маси тіла з подальшим переходом на 5 мг/кг після 24 год і наступна доза — 5 мг/кг після 48 год), 2-га група — плацебо.

Первинною кінцевою точкою дослідження вважали БЛД або летальний кінець.

Результати

Закриття ВАП через 1 тиж терапії спостерігали у 34% дітей групи ібупрофену та у 7% дітей групи плацебо, народжених у період 27—30-й тиждень гестації (р=0,007). Однак відмінності результатів не досягли статистичної значущості у немовлят, народжених між 23 і 26-м тижнями гестації (8 і 2% відповідно, р=0,34).

Також у дослідженні виявлено, що група плацебо не поступалася терапії пероральним ібупрофеном щодо зниження частоти БЛД та смерті (група плацебо 44% проти 50% — ібупрофену, різниця ризику — 6%; 95% довірчий інтервал — від −0,11 до 0,22; р=0,51).

Висновок

Результати дослідження свідчать, що відсутність терапії у передчасно народжених дітей з гемодинамічно значущою ВАП не поступається терапії пероральним ібупрофеном щодо зниження частоти БЛД та смерті.

  • Sung S.I., Lee M.H., Ahn S.Y. et al. (2020) Effect of Nonintervention vs Oral Ibuprofen in Patent Ductus Arteriosus in Preterm Infants A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr., Jun. 15. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.1447.

Анна Хиць

Наведено огляд результатів дослідження щодо оцінки впливу ібупрофену на закриття відкритої артеріальної протоки у недоношених дітей
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *