Субклінічний атеросклероз та ризик розвитку фібриляції передсердь

Актуальність

Фібриляція передсердь (ФП) — найпоширеніша клінічна аритмія. Поширеність та захворюваність на ФП зростають відповідно до старіння популяції, охоплюючи близько 4% населення світу віком >60 років та понад 10% населення >80 років. Наявні на сьогодні дані свідчать, що у західних країнах ФП стала головною проблемою системи охорони здоров’я. ФП асоціюється зі зниженою якістю життя, надмірним ризиком розвитку інсульту, деменції, серцевої недостатності та смертності.

В останні роки виявлено більшу кількість факторів ризику, пов’язаних із розвитком та прогресуванням ФП, включаючи старіння, ішемічну хворобу серця, артеріальну гіпертензію, цукровий діабет, серцеву недостатність та ожиріння. Також виявлено, що значна кількість цих факторів також спричиняють і розвиток атеросклерозу. Незважаючи на те, що перенесений інфаркт міокарда є чітко встановленим фактором ризику виникнення ФП, під питанням залишається те, чи спричиняє субклінічний атеросклероз (СКАС) структурні зміни міокарда і, таким чином, створює субстрат для розвитку ФП. Тож метою виконаного метааналізу була оцінка зв’язку між СКАС та ФП.

Методи

Проведене дослідження є систематичним оглядом та метааналізом публікацій, які оцінювали зв’язок між СКАС та ризиком розвитку ФП. Пошук даних проводили в базах MEDLINE, EMBASE і Cohrane.

До метааналізу були включені дослідження, які вивчали асоціацію між ризиком розвитку ФП і такими маркерами СКАС, як товщина комплексу інтими-медіа сонної артерії (визначається за допомогою ультразвукової діагностики — УЗД) та індекс коронарного кальцію (визначається за допомогою комп’ютерної томографії — КТ).

Результати

Первинний пошук, проведений у жовтні 2018 р., включав 466 статей. Однак до дослідження загалом було включено 5 досліджень, які відповідали всім критеріям пошуку (за маркерами СКАС).

Статистично значущий зв’язок виявився як між збільшенням товщини комплексу інтими-медіа і ризиком розвитку ФП (відносний ризик (ВР) 1,43; 95% довірчий інтервал (ДІ) 1,27–1,59), так і підвищенням індексу коронарного кальцію і ризиком розвитку ФП (ВР 1,07; 95% ДІ 1,02 –1,12). Таким чином, обидва маркери СКАС продемонстрували значущу асоціацію між ризиком розвитку ФП та СКАС.

Висновок

Отримані в проведеному дослідженні результати свідчать про те, що СКАС, який визначався за товщиною інтими-медіа сонної артерії та індексом коронарного кальцію, суттєво пов’язаний із захворюваністю на ФП. Це дослідження є першим аналізом, в якому оцінювали асоціацію між ФП та СКАС.

Сучасні настанови щодо менеджменту пацієнтів із ФП не рекомендують специфічного лікування СКАС, виявленого за допомогою вимірювання товщини інтими-медіа сонної артерії або індексу коронарного кальцію, з метою зниження ризику прогресування ФП. Проте результати цього дослідження можуть сконцентрувати увагу міжнародних товариств на менеджменті факторів ризику загалом.

Необхідні подальші дослідження, щоб підтвердити важливість визначення СКАС як інструменту для скринінгу при оцінці серцево-судинного ризику. Також існує потреба у створенні стандарту щодо діагностики СКАС.

  • Kristensen K.E., Knage C.C., Nyhegn L.H. et al. (2020) Subclinical atherosclerosis is associated with incident atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis. EP Europace, 22(Iss. 7): 991–1000 (https://doi.org/10.1093/europace/euaa030).

Анна Хиць

Наведено огляд дослідження щодо оцінки асоціації між наявним субклінічним атеросклерозом та ризиком розвитку фібриляції передсердь
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *