Азитроміцин: асоціація з серцево-судинною смертністю

Актуальність

Макроліди є групою антибіотиків, які зазвичай застосовують для лікування пацієнтів із гострими і хронічними інфекціями. Чотирма найчастіше використовуваними макролідами є азитроміцин, кларитроміцин, еритроміцин і рокситроміцин.

Азитроміцин — напівсинтетичний антибіотик, який має широкий спектр протимікробної активності і є найпоширенішим препаратом у США. Згідно з раніше оприлюдненими даними, застосування схожих з азитроміцином препаратів, таких як еритроміцин і кларитроміцин, може викликати розвиток тяжких шлуночкових аритмій і супроводжуватися підвищенням ризику розвитку раптової серцевої смерті (РСС). Більше того, з’являється все більше даних про те, що застосування азитроміцину також підвищує ризик розвитку серцево-судинної смертності (ССС).

У 2014 р. Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (U.S. Food and Drug Administration — FDA) просило виробника азитроміцину провести додаткові епідеміологічні дослідження, щоб оцінити зв’язок між застосуванням азитроміцину та ССС пацієнтів. Основне завдання цього дослідження — оцінити відносний та абсолютний ризик розвитку ССС та РСС протягом 5 та 6–10 днів після початку застосування терапії азитроміцином серед осіб віком 30–74 років.

Методи

Проведено ретроспективне когортне дослідження з метою визначення ризику ССС та РСС, пов’язаного із застосуванням азитроміцину порівняно з амоксициліном. В аналіз включені дані про пацієнтів із двох великих баз даних, яким призначали антибактеріальні препарати з 1998 по 2014 р. Аналіз баз даних проводили з 2016 р. по 2020 р.

Первинною кінцевою точкою дослідження були: ССС, РСС. Як вторинні кінцеві точки розглядали несерцеву смерть і загальну смертність.

Результати

В аналізі узагальнено дані понад 7 млн призначень антибіотиків, включаючи більше 1 млн (22,2%) призначень азитроміцину і 6 млн (77,8%) призначень амоксициліну. Середній вік хворих становив 50,7 року, 61,8% учасників дослідження — жіночої статі.

У результаті аналізу продемонстровано, що азитроміцин підвищував на 82% ССС (відносний ризик (ВР), 1,82; 95% довірчий інтервал (ДІ) 1,23–2,67) протягом 5 днів терапії. При цьому ризик розвитку РСС достовірно не підвищувався (ВР, 1,59; 95% ДІ 0,90–2,81).

Не виявлено підвищення ризику при прийомі азитроміцину протягом 6–10 днів. Аналогічне підвищення ризику продемонстровано для пацієнтів із високим серцево-судинним ризиком (ризик підвищувався на 71%, ВР 1,71; 95% ДІ 1,06–2,76).

Зазначено підвищення ризику несерцевої смерті на тлі терапії азитроміцином (ВР 2,17; 95% ДІ 1,44–3,26) та смерті від усіх причин (ВР 2,00; 95% ДІ 1,51–2,63) протягом 5 днів терапії.

Висновок

У цьому когортному дослідженні продемонстровано, що азитроміцин достовірно підвищує відносний та абсолютний ризики розвитку ССС порівняно з амоксициліном протягом 5-денного застосування. Також у дослідженні виявлено підвищений ризик розвитку несерцевої та загальної смертності протягом 5 днів застосування азитроміцину.

Дослідники вважають, що хоча у результаті проведеного аналізу не змогли встановити причинні зв’язки між застосуванням азитроміцину та підвищенням ризику ССС, лікарі у своїй клінічній практиці повинні знати про цю асоціацію.

  • Zaroff J.G., Pharm C.C., Palmetto N. et al. (2020) Association of Azithromycin Use With Cardiovascular Mortality. JAMA Netw Open, 3(6): e208199. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.8199.

Анна Хиць

Наведено результати дослідження щодо оцінки асоціації між застосуванням азитроміцину та підвищеним ризиком серцево-судинної смертності
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *