Нові неврологічні прояви COVID-19: менінгоенцефаліт, синдром Гійєна — Барре та ішемічний інсульт

Актуальність

З грудня 2019 р. у всьому світі зафіксовано майже 10 млн випадків захворювання і 500 тис. смертей внаслідок нового коронавірусу 2019 р. (COVID-19), який викликає гострий респіраторний дистрес-синдром-2019 р. (SARS-CoV-2). Хоча ускладнення з боку дихальної системи при COVID-19 є найчастішим проявом захворювання, все частіше з’являються дані щодо ураження центральної та периферичної нервової системи новим коронавірусом. Так, дані свідчать, що у пацієнтів із COVID-19 наявні такі неврологічні прояви: менінгоенцефаліт, ішемічний інсульт, гостра некротизуюча енцефалопатія та синдром Гійєна — Барре.

В інших дослідженнях у пацієнтів із COVID-19 відзначають випадки синдрому задньої оборотної енцефалопатії, мікрогеморагії тощо. Проведення детальної неврологічної оцінки та діагностики неврологічних проявів при COVID-19 є складними у зв’язку із тяжкістю перебігу захворювання та критичним станом більшості пацієнтів із COVID-19, що обмежує можливість детального опису основної патофізіології перебігу неврологічних проявів та, відповідно, варіантів призначеного лікування. Британські вчені провели дослідження 43 пацієнтів із наявними неврологічними проявами та COVID-19 у Національному госпіталі Лондона на Куїн Сквер (National Hospital, Queen Square, London), Лондон, Великобританія.

Матеріали та методи

Британські вчені ретроспективно проаналізували клінічні, рентгенологічні, лабораторні та невропатологічні результати досліджень пацієнтів із COVID-19, у яких була підозра на неврологічні прояви або енцефаліт внаслідок COVID-19. Період дослідження — з 9 квітня по 15 травня 2020 р.

Вірогідність неврологічних проявів, пов’язаних із COVID-19, визначали за допомогою критеріїв Всесвітньої організації охорони здоров’я. Підтверджений COVID-19 вважався у разі наявного позитивного результату полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією (ЗТ-ПЛР) на SARS-CoV-2. Вірогідним інфікуванням на COVID-19 вважалася наявність таких лабораторних та клінічних даних: лімфопенія, підвищення D-димера, рентгенографічні ознаки ураження легень (за відсутності позитивного результату ЗТ-ПЛР).

Результати

Із 43 пацієнтів 29 мали позитивні результати тестування на SARS-CoV-2, 8 пацієнтів були з вірогідним діагнозом COVID-19 і 6 пацієнтів, можливо, були інфікованими. Пацієнти пройшли діагностичну візуалізацію головного мозку, включаючи магнітно-резонансну томографію (МРТ) та комп’ютерну томографію (КТ).

У результаті команда дослідників виявила п’ять категорій неврологічних проявів COVID-19 (таблиця).

Таблиця. Неврологічні прояви COVID-19

Неврологічні прояви
Неврологічні прояви Середній вік пацієнтів, років Кількість днів захворювання на COVID-19 до появи неврологічних проявів Призначена терапія Результат терапії
У 10 пацієнтів виявляли прояви енцефалопатії з делірієм/психозом без явних аномалій на МРТ або при дослідженні спинномозкової рідини 57,5 4,5 9 пацієнтів отримували підтримувальну терапію

1 пацієнту було призначено глюкокортикостероїди

7 пацієнтів — повне одужання

2 пацієнтів — часткове одужання

У 12 пацієнтів виявлено запальні синдроми з боку центральної нервової системи 53 9 10 пацієнтам призначена терапія кортикостероїдами

3 пацієнтам призначені внутрішньовенні ін’єкції імуноглобуліну

1 пацієнт — повне одужання

10 пацієнтів — часткове одужання

1 — смертельний випадок

У 8 пацієнтів діагностовано інсульт 62,5 8 7 пацієнтів отримували терапію низькомолекулярним гепарином

1 пацієнт отримував апіксабан

7 пацієнтів — неповне відновлення

1 — смертельний випадок

Периферичні синдроми
У 7 пацієнтів діагностовано синдром Гієна — Барре 57 13 Усі пацієнти отримували імуноглобулін внутрішньовенно Неповне відновлення
1 пацієнт з плексопатією 60 14 Лікування кортикостероїдами внутрішньовенно Неповне відновлення
5 некласифікованих пацієнтів 20 10 Усі пацієнти отримували терапію глюкокортикостероїдами 1 пацієнт — повне відновлення

3 пацієнти — часткове відновлення

1 пацієнт — нульовий результат

Висновок

Відомо, що ураження як периферичної, так і центральної нервової системи є характерним клінічним проявом у пацієнтів із COVID-19. Проведене дослідження було першим у своєму роді, в якому оцінювали частоту неврологічних синдромів у пацієнтів із підтвердженим або ймовірним інфікуванням SARS-CoV-2, включно з енцефалопатією, ішемічним інсультом, синдромом Гійєна — Барре тощо. Для з’ясування довгострокових неврологічних і нейропсихологічних наслідків цієї пандемії потрібні додаткові контрольні дослідження, як підкреслюють автори.

Анна Хиць

Наведено огляд дослідження щодо оцінки частоти неврологічних проявів у хворих на COVID-19
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *