Найефективніші засоби профілактики поширення COVID-19: результати систематичного огляду та метааналізу

Актуальність

Станом на 4 серпня 2020 р. тяжкий гострий респіраторний синдром, викликаний коронавірусом 2 (SARS-CoV-2), було діагностовано у понад 18 млн осіб у всьому світі. На сьогодні відомо, що SARS-CoV-2 поширюється повітряно-крапельним шляхом від людини до людини під час тісного контакту. Дослідники з Канади оцінили ефективність профілактичних заходів щодо зниження поширення SARS-CoV-2.

Методи

Група вчених провели систематичний огляд та метааналіз, використовуючи епідеміологічні дані про різні типи коронавірусу, включно із COVID-19, MERS-CoV та SARS-CoV. У дослідження було включено дані до 3 травня 2020 р. В аналізі оцінювали ефективність запобігання поширенню SARS-CoV-2 за допомогою фізичної дистанції, носіння масок і захисту очей. Загалом у систематичний огляд було включено 172 спостережних дослідження із 16 країн світу на 6 континентах; метааналіз охоплював 44 порівняльні дослідження за участю 25 697 пацієнтів з COVID-19, SARS або MERS. Мета аналізу — оцінити методи профілактики поширенню інфекції як у медичних, так і в немедичних закладах (наприклад геріатричних пансіонатах).

Результати

Результати виконаного аналізу продемонстрували, що передача коронавірусу була нижчою при дотриманні фізичної дистанції >1 м порівняно із дотриманням дистанції <1 м (n=10 736, відношення шансів (ВШ) 0,18, 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,09–0,38; різниця ризиків (РР) — 10,2%, 95% ДІ –11,5…–7,5; помірний рівень доказовості). Захисний ефект підвищувався зі збільшенням дистанції, РР 2,02 на кожен 1 м збільшення дистанції (помірний рівень доказовості).

Використання маски було асоційоване зі зниженням ризику інфікування (n=2 647; ВШ 0,15, 95% ДІ 0,07–0,34, РР –14,3%, 95% ДІ –15,9…–10, 7; низький рівень доказовості). Більш чітка асоціація виявлена між використанням маски N95 або аналогічних респіраторів і зниженим ризиком інфекції порівняно із використанням звичайних хірургічних масок або аналогічних масок (наприклад багаторазових масок).

Захист очей також був асоційований із нижчим ризиком інфікування (n=3713; ВШ 0,22, 95% ДІ 0,12–0,39, РР –10,6%, 95% ДІ –12,5…–7,7; низький рівень доказовості).

Висновок

Результати виконаного систематичного огляду 172 досліджень (44 порівняльні дослідження; n=25 697 пацієнтів) з вивчення COVID-19, SARS та MERS підтверджують сучасні рекомендації щодо зниження поширення коронавірусу, а саме дотримання фізичної дистанції >1 м, оптимальне використання захисних масок, респіраторів та захисту очей. Ці результати підтверджують потреби щодо інформування осіб про профілактичні заходи, які є необхідними у медичних та немедичних закладах. Потрібні подальші рандомізовані дослідження для підтвердження цих результатів.

  • Chu D.K., Akl E. A., Duda S. et al. (2020) Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Lancet, Jun. 1 (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9).

Анна Хиць

Наведено результати систематичного огляду та метааналізу щодо визначення найефективніших засобів профілактики поширення COVID-19
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *