Мігрень та деменція: чи є зв’язок?

Актуальність

Мігрень — хронічне неврологічне захворювання, яке характеризується нападами пульсуючого, часто однобічного головного болю, які посилюються під час фізичної активності та є пов’язаними з фото-, фонофобією, нудотою та блюванням. Відомо, що мігрень — один із найпоширеніших типів головного болю, що вражає понад 180 млн осіб в усьому світі. Зазвичай напади головного болю виникають у молодому віці (середній вік пацієнтів — 18–50 років). Згідно з даними епідеміологічних досліджень, поширеність мігрені досягає 11% (знаходиться в діапазоні 5–25%).

Як відомо, мігрень та деменція є провідними факторами інвалідизації населення. Незважаючи на те що у попередніх дослідженнях виявлено зв’язок між мігренню та деменцією, у жодному з них не диференціювали мігрень без аури та ризик розвитку певних підтипів деменції.

Вчені з Данії провели великий популяційний аналіз, основна мета якого — оцінити, чи є мігрень фактором ризику розвитку деменції в майбутньому. Вторинна мета — визначити відмінності у ризику розвитку деменції у осіб з/без аури мігрені. Результати дослідження представлені в рамках онлайн-конгресу Американського товариства головного болю (American Headache Society).

У дослідженні порівнювали частоту розвитку деменції у пацієнтів віком >60 років із мігренню з особами без цього захворювання. Аналіз проводили з поправкою на соціоекономічні фактори, психіатричні захворювання та інший підтип головного болю.

Дизайн дослідження

Проведено когортне популяційне дослідження, яке включало дані на основі національних реєстрів за 1988–2017 рр. Загалом до дослідження було включено 1,66 млн осіб, які народилися у 1935–1956 рр. З усіх учасників дослідження у 18 135 пацієнтів діагностована мігрень або вони отримували препарати проти мігрені.

Результати

Середній вік пацієнтів становив 49 (44–53) років, з яких 70% — жіночої статі. Протягом періоду спостереження деменцію діагностовано через 6,9 року у 207 осіб із мігренню.

Результати аналізу свідчать, що у пацієнтів із будь-яким типом мігрені ризик деменції зростав на 50% порівняно з особами без мігрені. Відзначено, що у пацієнтів з мігренню без аури ризик розвитку деменції зростав на 20% порівняно із групою контролю. Однак відмінності між групами не досягли статистичної значущості.

Дослідники показали, що у пацієнтів із мігренню з аурою ризик розвитку деменції вищий у 2 рази порівняно з контрольною групою. Підкреслюється, що ризик деменції був найвищим у пацієнтів, які часто зверталися за медичною допомогою у зв’язку з нападами мігрені.

Висновки

Результати проведеного аналізу підтверджують гіпотезу про те, що мігрень є фактором ризику розвитку деменції в майбутньому. Частота деменції вища серед осіб із мігренню з аурою. Таким чином, ці результати відкривають нові шляхи для розуміння патологічних механізмів, що лежать в основі розвитку деменції, та підтверджують необхідність у проведенні подальших досліджень у цій галузі.

  • Hansen J.M., Islamoska S., Hansen A.M. et al. (2020) Migraine as a Risk Factor for Dementia: A National Register-based Follow-up Study. Headache, 60(Suppl. 1): 1–156. doi: 10.1111/head.13854.
  • Morton R.E., St. John P.D., Tyas S.L. (2020) Migraine and the risk of all-cause dementia, Alzheimer’s disease, and vascular dementia: A prospective cohort study in community-dwelling older adults. Int. J. Geriatr. Psychiatry, 34(11): 1667–1676. doi: 10.1002/gps.5180.
  • MDedge (2020) Population study supports migraine–dementia link. FROM AHS. Jun. 16.

Анна Хиць

Наведено огляд результатів дослідження щодо оцінки зв’язку між мігренню та деменцією (AHS 2020)
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *