Вегетаріанство знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань

Актуальність

Серцево-судинні та онкологічні захворювання є основними причинами смерті 26,9 млн осіб у світі у 2016 р. Відомо, що раціональне харчування відіграє важливу роль у прогресуванні цих захворювань. Проведено метааналіз та систематичний огляд даних, мета якого — вивчення дозозалежних ефектів між вживанням тваринного та рослинного білка та загальною смертністю, а також зв’язку між вживанням білка та смертністю від серцево-судинного чи онкологічного захворювання.

Методи

Проведено систематичний пошук статей, опублікованих до 31 грудня 2019 р. онлайн у базах даних PubMed/Medline, ISI Web of Science та Scopus. У дослідженнях вивчали зв’язок між рівнем вживання білка (загального, тваринного і рослинного походження) і летальністю серед дорослих осіб.

Результати

Загалом під час первинного пошуку виявлено 18 683 статті. Після внесення правок під критерії пошуку підійшло 32 проспективних спостережних дослідження, включених до систематичного огляду, в метааналіз включили 31 дослідження. Період спостереження становив 3,5–32,0 року.

Вживання білка асоційоване зі зниженням ризику загальної смерті на 6% (коефіцієнт ризиків (КР) 0,94, 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,89–0,99, I2=58,4%; р<0,001). Вживання рослинного білка супроводжувалося зниженням ризику смерті від усіх причин на 8% (КР 0,92; 95% ДІ 0,87–0,97, I2=57,5%; р=0,003) і смерті від серцево-судинної причини на 12% (КР 0,88, 95% ДІ 0,80–0,96, I2=63,7%; р=0,001).

Вживання білка не приводило до зниження ризику серцево-судинної або онкологічної смерті. Виявлено дозозалежний зворотний зв’язок між вживанням рослинного білка і смертністю від усіх причин. Додаткове вживання рослинного білка зумовлювало зниження смертності на 5%.

Висновки

Відповідно до результатів метааналізу та систематичного огляду, високе споживання білка асоційоване з нижчим ризиком загальної смертності. Також прийом рослинного білка був асоційований із нижчим ризиком загальної смертності та смертності від серцево-судинних захворювань, що підтверджує його позитивний вплив на кардіометаболічні фактори ризику, включно з рівнем ліпідів, глюкози та артеріального тиску. Ці результати мають важливе значення для громадського здоров’я, оскільки споживання рослинного білка можна збільшити, замінивши ним тваринний білок, що значно впливає на тривалість та якість життя людей. Крім того, результати дослідження продемонстрували, що додаткові 3% енергії, отриманої з рослинних білків, асоціюється з нижчим ризиком загальної смерті. Тому вчені підтримують сучасні рекомендації щодо збільшення споживання рослинного білка у загальній популяції.

  • Naghshi S., Sadeghi O., Willett W.C. et al. (2020) Dietary intake of total, animal, and plant proteins and risk of all cause, cardiovascular, and cancer mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. BMJ, 370: m2412. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m2412.

Анна Хиць

Наведено огляд результатів дослідження щодо ефективності переходу з тваринного білка та рослинний (BMJ 2020)
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *