Целюліт: підтверджено ефективність компресійної терапії

Актуальність

Целюліт — поширене інфекційне запалення шкіри та підшкірної клітковини. Бактеріальний целюліт — гостре дифузне запалення м’яких тканин, яке характеризується гіперемією та набряком без нагноєння і некрозу. Найчастіше уражаються шкіра та підшкірна клітковина, також у патологічний процес можуть бути залучені глибші структури. Наявні дані свідчать, що рецидив целюліту становить 47% протягом 3 років. Відомо, що застосування пеніциліну є ефективною профілактикою запобігання рецидиву целюліту, однак результати дослідження, проведеного у 2013 р., продемонстрували, що ефективність препарату поступово знижується після його відміни (Thomas K.S., 2013).

Хронічний набряк кінцівок у більшості випадків пов’язаний із патологією венозної або лімфатичної системи (наприклад лімфедема, ожиріння, серцева недостатність тощо). Їх лікування в компетенції хірургів і судинних хірургів. Патоморфологічно набряк становить накопичення рідини в інтерстиціальній тканині. Патофізіологічно набряк виникає тоді, коли в артеріальному відділі мікроциркуляторного русла фільтрація інтерстиціальної рідини перевищує її реабсорбцію венозними і лімфатичними капілярами. Хронічний набряк, як відомо, є фактором ризику розвитку целюліту гомілки та рецидивуючого целюліту, тому постає питання щодо призначення адекватної терапії.

Для успішного лікування у разі хронічного набряку необхідна реалізація комплексу заходів, спрямованих на обмеження утворення лімфи і пришвидшення її транзиту, поліпшення відведення протеїнів з інтерстицію, а також запобігання фіброзу м’яких тканин. Для вирішення цих завдань призначають компресійну терапію, яка передбачає щоденне носіння компресійного одягу (наприклад панчохи) або бинтування. У сучасних клінічних настановах рекомендоване призначення компресійного трикотажу з метою запобігання розвитку рецидивуючого целюліту у пацієнтів із хронічним набряком гомілки, однак доказові дані щодо цього відсутні. Тож, проведено рандомізоване контрольоване одноцентрове дослідження, мета якого — визначення ефективності компресійної терапії щодо зменшення частоти і вираження рецидивів целюліту у дорослих пацієнтів із хронічним набряком.

Методи

Загалом до дослідження було включено 84 дорослих пацієнти з хронічним набряком гомілок та рецидивуючим целюлітом. До випробування були допущені пацієнти, у яких >3 міс спостерігалися набряки нижніх кінцівок і були зареєстровані >2 епізодів целюліту на одній нозі протягом дворічного періоду.

Учасників дослідження рандомізували на дві групи у відношенні 1:1. Основній групі було надано рекомендації щодо профілактики целюліту та призначали компресійну терапію, контрольній групі давали лише рекомендації щодо профілактики. Пацієнти основної групи повинні були носити компресійний трикотаж для ніг протягом усього дня.

Первинною кінцевою точкою було визначено рецидив целюліту. До вторинних кінцевих точок належали госпіталізація, пов’язана з целюлітом, наявність набряку ніг та зниження якості життя.

Результати

Під час запланованого проміжного аналізу були виявлені 23 епізоди целюліту серед усіх пацієнтів. При цьому 6 із них спостерігалися серед учасників основної групи, а 17 — у контрольній групі. Госпіталізації з приводу целюліту потребували три учасники групи, де застосовували компресійну терапію, і шість — з контрольної групи. Більшість показників якості життя не розрізнялися між групами. У ході дослідження ніяких небажаних явищ не зареєстровано.

Висновок

Проведене невелике одноцентрове дослідження продемонструвало, що компресійна терапія запобігає рецидиву целюліту у дорослих пацієнтів із хронічним набряком, які в анамнезі мають >2 епізодів целюліту на одній нозі протягом дворічного періоду.

  • Thomas K.S., Crook A.M., Nunn A.J., et al. (2013) Penicillin to prevent recurrent leg cellulitis. N. Engl. J. Med., 368: 1695–1703.
  • Webb E., Neeman T., Bowden F.J. et al. (2020) Compression Therapy to Prevent Recurrent Cellulitis of the Leg. N. Engl. J. Med., 383: 630–639. DOI: 10.1056/NEJMoa1917197.

Анна Хиць

Наведено огляд результатів дослідження щодо ефективності компресійної терапії у дорослих пацієнтів із хронічним набряком гомілок
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *