Ішемічна хвороба серця: застосування колхіцину знижує ризик серцево-судинних подій

Актуальність

Незважаючи на модифікацію способу життя та зменшення факторів ризику пацієнти з ішемічною хворобою серця (ІХС) мають підвищений ризик розвитку серцево-судинних подій. Як відомо, запалення відіграє провідну роль у прогресуванні ІХС. Можливість того, що застосування протизапальної терапії пацієнтами з ІХС може покращити перебіг захворювання, вперше була висвітлена у дослідженні CANTOS, яке включало пацієнтів з наявним в анамнезі інфарктом міокарда та підвищеним рівнем С-реактивного білка. Результати цього дослідження продемонстрували, що ризик розвитку повторних серцево-судинних подій був нижчим у пацієнтів, які приймали канакінумаб, порівняно з пацієнтами, які отримували плацебо. Однак результати іншого дослідження не продемонстрували клінічних переваг у пацієнтів з ІХС, які приймали метотрексат.

Колхіцин є відомим протизапальним препаратом, який, на відміну від селективного пригнічення інтерлейкіну-1β канакінумабом, має широкий клінічний ефект гальмування полімеризації тубуліну. Так, результати дослідження COLCOT, в якому взяли участь пацієнти з інфарктом міокарда в анамнезі, продемонстрували нижчий ризик розвитку серцево-судинних подій, порівняно з пацієнтами, які приймали плацебо.

У попередньому дослідженні LoDoCo, в якому взяли участь 552 пацієнти з ІХС, при застосуванні колхіцину у дозі 0,5 мг один раз на добу відзначали нижчий ризик розвитку серцево-судинних подій порівняно з пацієнтами, які приймали плацебо. Це було відкрите дослідження, в якому взяли участь лише 552 пацієнти, тож його результати потребували підтвердження. З цією метою проведено друге дослідження LoDoCo2, із застосуванням колхіцину в низьких дозах  один раз на добу з метою визначення протизапального ефекту препарату у пацієнтів з ІХС, порівняно з плацебо.

Методи

Проведено рандомізоване подвійне плацебо-контрольоване дослідження LoDoCo2, в якому взяли участь пацієнти з ІХС. Загалом до дослідження було включено 5522 пацієнти з ІХС, вік яких становив від 35 до 82 років. Пацієнтів рандомізовано на дві групи: перша група прийому колхіцину, друга — плацебо.

Первинною кінцевою точкою було вибрано комбінований показник, який включав серцево-судинну смерть, інфаркт міокарда, ішемічний інсульт або реваскуляризацію міокарда. Вторинною кінцевою точкою був вибраний комбінований показник, який включав серцево-судинну смерть, інфаркт міокарда та ішемічний інсульт.

Результати

До першої групи прийому колхіцину було включено 2762 пацієнти, до другої — 2760. Середній період спостереження становив 28,6 міс.

Первинної кінцевої точки досягли 187 (6,8%) пацієнтів групи колхіцину та 264 (9,6%) — групи плацебо (коефіцієнт ризику (КР) 0,69, 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,57–0,83; р<0,001).

Вторинної кінцевої точки досягли 115 (4,2%) пацієнтів групи колхіцину та 157 (5,7%) — групи плацебо (КР 0,72, 95%, ДІ 0,57–0,92; р=0,007). Загальна смертність був вищою у групі колхіцину (КР 1,51, 95%, ДІ 0,99–2,31).

Висновки

Результати рандомізованого дослідження продемонстрували, що ризик розвитку серцево-судинних подій нижчий у групі прийому колхіцину в дозі 0,5 мг один раз на добу порівняно з плацебо-групою.

  • Nidorf S.M., Fiolet A.T.L., Mosterd A. et al. (2020) Colchicine in Patients with Chronic Coronary Disease. Nejm, .31. DOI: 10.1056/NEJMoa2021372.
  • Ridker P.M., Everett B.M., Thuren T. et al. (2017) Antiinflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease. N. Engl. J. Med., 377: 1119–1131.
  • Tardif J-C., Kouz S., Waters D.D. et al. (2019) Efficacy and safety of low-dose colchicine after myocardial infarction. N. Engl. J. Med., 381: 2497–2505.
  • Nidorf S.M., Eikelboom J.W., Budgeon C.A. et al. (2013) Low-dose colchicine for secondary prevention of cardiovascular disease. J. Am. Coll. Cardiol., 61: 404–410.

Анна Хиць

Наведено огляд результатів дослідження щодо ефективності застосування колхіцину в низьких дозах на ризик розвитку серцево-судинних подій у пацієнтів з ішемічною хворобою серця
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *