Фібриляція передсердь: стандартна чи рання терапія спрямована на контроль ритму. Що ефективніше?

Актуальність

Фібриляція передсердь (ФП) — найпоширеніша аритмія у світі, частота якої становить понад 3 млн осіб у США, 6 млн осіб — в Європі. В Україні поширеність ФП сягає 0,5 млн осіб. Незважаючи на можливості сучасної медицини, у пацієнтів із ФП й досі виявляють значну частоту ускладнень, включно з інсультами, гострим коронарним синдромом, серцевою недостатністю та серцево-судинною смертю. Як відомо, ускладнення, пов’язані з ФП, призводять до стійкої втрати працездатності та інвалідизації населення, що становить серйозну проблему охорони здоров’я. Деякі дані свідчать, що у пацієнтів з ФП, контроль ритму ефективніший при ранньому початку. У дослідженні EAST-AFNET 4 оцінювали вплив ранньої терапії, спрямованої на контроль ритму при ФП, на зниження ризику розвитку несприятливих серцево-судинних подій.

Методи

EAST-AFNET 4 є міжнародним відкритим дослідженням, в якому взяли участь пацієнти віком ≥18 років із ФП, яка визначалася як ФП діагностована за ≤12 міс до включення пацієнта в дослідження. Пацієнтів рандомізували на дві групи: ранньої терапії та стандартної терапії.

Рання терапія спрямована на контроль ритму при ФП включала застосування антиаритмічних препаратів або абляцію одразу після включення пацієнта в дослідження. Стандартна терапія полягала у симптоматичному лікуванні пацієнтів.

Первинною кінцевою точкою було вибрано комбінований показник, який включав смерть від серцево-судинних причин, інсульт або госпіталізацію, пов’язану із серцевою недостатністю або гострим коронарним синдромом. Первинною кінцевою точкою безпеки було вибрано комбінований показник, який включав смерть, інсульт або серйозні небажані побічні явища.

Результати

Загалом до дослідження було включено 2789 пацієнтів з ФП із 135 медичних центрів. Термін дослідження становив 5,1 року.

Результати дослідження продемонстрували, що первинні кінцеві точки були відзначені у 249 пацієнтів групи ранньої терапії та у 316 пацієнтів групи стандартної терапії (коефіцієнт ризиків 0,79, 96% довірчий інтервал (ДІ) 0,66–0,94; р=0,005). У дослідженні не виявлено статистично значущих відмінностей в обох групах по досягненні первинної кінцевої точки безпеки. Серйозні небажані явища відзначали у 4,9% пацієнтів групи ранньої терапії та 1,4% — групи стандартної терапії.

Висновок

Рання терапія, спрямована на контроль ритму при ФП, пов’язана з нижчим ризиком розвитку несприятливих серцево-судинних подій, порівняно зі стандартною терапією ФП.

  • Kirchhof P., Bax J., Blomstrom-Lundquist C. et al. (2009) Early and comprehensive management of atrial fibrillation: executive summary of the proceedings from the 2nd AFNET-EHRA consensus conference ‘research perspectives in AF.’ Eur. Heart J., 30: 2969–277c.
  • Kirchhof P., Camm A.J., Goette A. et al. (2020) Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation. Nejm, Aug. 29. DOI: 10.1056/NEJMoa2019422.
  • Nattel S., Guasch E., Savelieva I. et al. (2014)  Early management of atrial fibrillation to prevent cardiovascular complications. Eur. Heart J., 35: 1448–1456.

Анна Хиць

 

Наведено огляд результатів дослідження щодо ефективності ранньої терапії, спрямованої на контроль ритму у пацієнтів з фібриляцією передсердь, порівняно зі стандартною терапією
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *