Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: робота мобільних бригад

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-COV-2».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-COV-2»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Виїзд до осіб, скерованих на тестування, із забезпеченням дотримання протиепідемічних заходів.

2. Заповнення медичної документації.

3. Проведення забору матеріалу для тестування спеціалістом, який пройшов відповідну підготовку згідно з порядком забору матеріалу відповідно до галузевих стандартів.

4. Зберігання і транспортування зразків матеріалу для тестування відповідно до галузевих стандартів.

5. Ознайомлення осіб із карантинними заходами і важливістю самоізоляції.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-COV-2»

Умови надання послуги: за місцем перебування пацієнта.

Підстави надання послуги:

  • за направленням лікаря ПМД або лікуючого лікаря;
  • за направленням лікаря-консультанта ЕМД;
  • за направленням лікаря гарячої лінії реагування на коронавірусну хворобу.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність у закладі охорони здоров’я (ЗОЗ) внутрішнього наказу щодо переліку медичних та інших працівників, які безпосередньо працюють із пацієнтами з підозрою або діагнозом «коронавірусна хвороба» (COVID-19) у межах проведення тестування за місцем перебування пацієнта. Внутрішній наказ має спиратися на вимоги щодо Вимог до спеціалізації та кількості фахівців, визначених цими умовами договору.

2. Проведення забору біологічного матеріалу для тестування медичним працівником із використанням засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) із дотриманням правил проведення забору біологічного матеріалу, затверджених МОЗ України.

3. Усі мазки з дихальних шляхів підлягають транспортуванню в лабораторію протягом 24–48 год з моменту взяття із дотриманням умов зберігання відповідно до вимог, зазначених виробником тест-систем.

4. Забезпечення суворого дотримання правил зберігання і транспортування, відповідно до вимог (умов), зазначених виробником середовища.

5. Проведення маркування біологічних зразків, заповнення направлення на лабораторне тестування матеріалу від особи, яка відповідає визначенню випадку коронавірусної хвороби (COVID-19), відповідно до форм медичної документації, затверджених наказами МОЗ України, і передача статистичних даних НСЗУ.

6. Надання рекомендацій пацієнту щодо самоізоляції.

7. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

8. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

9. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар та/або сестра медична та/або фельдшер, який систематично проходить інструктаж з правил забору, зберігання та транспортування біологічного матеріалу, а також безпечного поводження з інфекційними матеріалами та проведення деконтамінації — щонайменше 1 особа.

2. Водій із можливим залученням медичного фахівця, який вміє кермувати та який систематично проходить інструктаж із правил забору, зберігання і транспортування біологічного матеріалу, а також безпечного поводження з інфекційними матеріалами та проведення деконтамінації — щонайменше 1 особа.

Вимоги до переліку обладнання:

1. Автомобіль.

2. Комплекти для забору зразків біологічних матеріалів (стерильні тампони та стерильні пробірки з транспортним середовищем).

3. Одноразові шпателі для язика.

4. Контейнери для транспортування відібраних зразків, які не пропускають рідини (пакет із застібкою або контейнер із пластика).

5. Сумка-холодильник для транспортування зразків для дослідження.

6. Пульсоксиметр.

7. Термометр безконтактний.

8. Засіб для дезінфекційної обробки рук в авто або за місцем забору зразків біологічних матеріалів.

9. Пакети для утилізації медичних відходів у кількості відповідно до потреби.

Вимоги до забезпеченості співробітників засобами індивідуального захисту та порядку їх використання:

1. Забезпечення кожного члена мобільної бригади ЗІЗ у кількості, необхідній для одноразового їх використання при візиті до пацієнта з урахуванням необхідності заміни елементів ЗІЗ у разі пошкодження або значного забруднення.

2. Забезпечення кожної мобільної бригади необхідною кількістю засобів дезінфекції, які можуть бути використані для обробки автомобіля і медичного обладнання багаторазового використання (дезінфектанти, які зареєстровані МОЗ України).

3. Дотримання послідовності одягання та знімання ЗІЗ відповідно до рекомендацій МОЗ України.

4. Дотримання протиепідемічних заходів під час пакування і прання використаного одягу, користування та утилізації використаних ЗІЗ та інших медичних відходів, користування та обробки автомобілів і медичного обладнання багаторазового використання відповідно до рекомендацій МОЗ України.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі про надані послуги особам з підозрою та встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *