Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: стоматологічна допомога

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Стоматологічна допомога дорослим та дітям».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Стоматологічна допомога дорослим та дітям»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Проведення первинного огляду стоматологічного пацієнта з оцінкою стану стоматологічного здоров’я відповідно до підходів ВООЗ.

2. Надання ургентної стоматологічної допомоги дітям та дорослим.

3. Надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування).

4. Проведення інструментальних досліджень у рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям (внутрішньоротова (локальна, прицільна), позаротова рентгенографія (панорамна чи оглядова)).

5. Проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей віком до 6 років відповідно до чинного законодавства.

6. Проведення огляду стану слизової оболонки порожнини рота, язика і червоної облямівки губ стоматологічних пацієнтів на виявлення візуальних форм раку (а також патологічних станів, облігатних та передракових змін), при виявленні пацієнтів із підозрою, їх скерування до лікарів-спеціалістів відповідного профілю для подальшого обстеження та встановлення діагнозу.

7. Надання рекомендацій щодо раціональної гігієни порожнини рота і методики чищення зубів, індивідуальних засобів гігієни, призначення лікувально-профілактичних паст.

8. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.

9. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, а також у разі виникнення невідкладних станів у пацієнта — виклик бригади ЕМД та надання ЕМД до прибуття бригади ЕМД.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Стоматологічна допомога дорослим та дітям»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

  • самозвернення до лікаря-стоматолога, лікаря — стоматолога дитячого, лікаря-стоматолога-ортодонта, лікаря-стоматолога-ортопеда, лікаря-стоматолога-терапевта, лікаря-стоматолога-хірурга;
  • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря.

Вимоги до організації надання послуг:

1. Забезпечення проведення інструментальних методів дослідження: внутрішньоротова (локальна, прицільна), позаротова рентгенографія (панорамна чи оглядова).

2. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

3. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним із наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

4. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

5. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-стоматолог та/або лікар — стоматолог дитячий та/або лікаря-стоматолога-ортодонта та/або лікаря-стоматолога-ортопеда та/або лікаря-стоматолога-терапевта та/або лікаря-стоматолога-хірурга — щонайменше 3 особи з цього переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання послуг:

a. рентгенівський апарат та/або пересувний рентгенівський апарат;

b. бормашина;

c. стоматологічна установка;

d. стоматологічне крісло пацієнта;

e. набір інструментів для проведення трахеотомії;

f. апарат дихальний ручний (мішок Амбу);

g. аптечка невідкладної допомоги;

h. тонометр;

i. термометр безконтактний.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія та/або дитяча стоматологія.

2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *