Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: реабілітація при ураженнях нервової системи

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Первинний огляд та консультація спеціалістами мультидисциплінарної реабілітаційної команди.

2. Постановка реабілітаційного діагнозу за МКФ та МКФ-ДП (категоріальний профіль МКФ або МКФ-ДП).

3. Визначення реабілітаційного прогнозу мультидисциплінарною командою.

4. Складання індивідуальної програми реабілітації (лист/таб­лиця втручань) за категоріальним профілем МКФ або МКФ-ДП та визначенням SMART (S-специфічні, M-вимірювальні, A-досяжні, R-реалістичні, T-визначені в часі) цілей та здійснення контролю за виконанням індивідуальної програми реабілітації з оцінюванням прогресу в досягненні намічених цілей та за потреби внесення змін.

5. Оцінка стану та можливості переходу на інший етап реабілітації з використанням міжнародних стандартизованих інструментів обстеження та оцінки (шкали/тести/опитувальники).

6. Направлення для проведення лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнта.

7. Направлення для проведення інструментальних досліджень відповідно до потреб пацієнта.

8. Консультування пацієнта лікарем-невропатологом та/або лікарем-неврологом дитячим та лікарями інших спеціальностей відповідно до нозології та стану пацієнта.

9. Надання послуг з медичної реабілітації за напрямом нейро­реабілітації та поточний моніторинг стану пацієнта.

10. Оцінка стану та можливості пацієнта отримувати послугу з медичної реабілітації на амбулаторному та/або стаціонарному рівні.

11. Організація навчання пацієнтів/родини/доглядачів особ­ливостям догляду, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій.

12. Психологічний супровід пацієнтів з ураженням нервової системи.

13. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги: направлення лікаря ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Будівля, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

2. Створення за наказом керівника закладу охорони здоров’я (ЗОЗ) мультидисциплінарної команди для надання послуг медичної реабілітації.

3. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своє­часного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

4. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

5. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

6. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-невропатолог, лікар-невролог дитячий — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

2. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт — щонайменше 2 особи з цього переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

3. Фізичний терапевт — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

4. Ерготерапевт — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

5. Асистент фізичного терапевта та/або асистент ерготерапевт, та/або сестра медична з ЛФК, та/або сестра медична з масажу — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

6. Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 2 особи з цього переліку.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання послуг:

a. тонометр;

b. пульсоксиметр;

c. електрокардіограф;

d. термометр безконтактний;

e. глюкометр і тест-смужки;

f. кушетка з регуляцією по висоті — щонайменше 2;

g. асистивні технології для забезпечення мобільності різного типу і розміру (крісла колісні, палиці, милиці, ходунки);

h. стандартизовані тести та нестандартизовані набори для проведення терапевтичного оцінювання фахівцями різних спеціальностей;

i. ортези, бандажі, слінги;

j. обладнання, матеріали та засоби для відновлення участі в активностях повсякденного життя, включаючи відновлення когнітивних функцій (у тому числі допоміжне обладнання);

k. матеріали та засоби для відновлення та розвитку ігрових, соціальних навичок та навичок самообслуговування дітей;

l. вертикалізатори різних типів та розмірів;

m. крісло-туалет — щонайменше 3;

n. засоби для позиціонування різних форм та розмірів;

o. реабілітаційні пояси на кожного фахівця фізичної та ерготерапії для страховки пацієнтів під час ходьби та переміщень;

p. адаптивні засоби та матеріали для розвитку навичок ковтання, годування та приготування їжі;

q. просторий туалет, обладнаний для осіб, які користуються кріслами колісними, достатньо великий для одночасного перебування пацієнта і терапевта;

r. сходи та бруси реабілітаційні у залі фізичної терапії;

s. м’ячі (фітболи) різного розміру і форми;

t. напівсфера балансувальна на платформі;

u. степ-платформи;

v. подушка-балансир;

w. поручні реабілітаційні вздовж залу;

x. модуль активної реабілітації/стельова рейка та стельовий підйомник/бігова доріжка;

y. механічні та/або автоматичні ротори для тренування верхніх та нижніх кінцівок для збільшення сили та об’єму рухів у суглобах;

z. обладнання для функціональної електростимуляції;

aa. тренажери для збільшення сили та об’єму рухів у суглобах кінцівок;

bb. шведська стінка;

cc. обладнання, іграшки та матеріали для сенсорної стимуляції дітей;

dd. настінні дзеркала;

ee. меблі та матеріали у залі ерготерапії чи іншому доступному приміщенні, що симулюють облаштування житлового помешкання для відновлення участі в активностях повсякденного життя (шафи, стіл, стілець, комп’ютер, телефон, дошка для прасування, праска, великий настінний годинник, календар, книги, газети, журнали тощо);

ff. обладнання для відновлення сенсорних та рухових функцій верхньої кінцівки (у тому числі гоніометри, динамометри, пінчметри, комплекти обтяжувачів на руки різної ваги, комплекти кілець, конусів, прищіпок, терапевтичний пластилін, еспандери, еластичні стрічки, панелі з дрібними деталями, крючками, замками та ключами, ігрові матеріали для дітей тощо);

gg. допоміжне обладнання для дотягування та хапання, одягання/роздягання та адаптивний одяг;

hh. кухня та кухонні матеріали для відновлення участі в інструментальній активності повсякденного життя (мийка, плита, мікрохвильова піч, холодильник, набір ерготерапевтичного посуду, чайник електричний).

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю фізична та реабілітаційна медицина, неврологія, дитяча неврологія, психотерапія, медична психологія.

2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *