Ефективність застосування ремдесевіру при COVID-19

Актуальність

З грудня 2019 р., коли були отримані перші дані про епідемію нового коронавірусу SARS-CoV-2, запропоновано декілька терапевтичних стратегій лікування COVID-19, але жодні з них й досі не виявилися ефективними. Попередні результати досліджень демонстрували, що застосування дексаметазону знижує смертність пацієнтів із COVID-19 (22,9% — у групі дексаметазону, проти 25,7% — у контрольній групі, р<0,001), причому найвища ефективність спостерігалася серед осіб, які перебували на штучній вентиляції легень.

Ремдесевір (GS-5734) — синтетичний противірусний препарат, був також визнаний як перспективний препарат у лікуванні пацієнтів із COVID-19 у зв’язку з його активністю проти SARS-CoV-1 та MERS-CoV та його здатністю інгібувати SARS-CoV-2 в дослідженнях in vitro. З метою оцінки клінічної ефективності та безпеки застосування ремдесевіру проведено дослідження ACTT-1, в якому оцінювали ефективність застосування ремдесевіру у пацієнтів, інфікованих COVID-19, порівняно з плацебо.

Дизайн дослідження

ACTT-1 — подвійне сліпе рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження, в якому взяли участь пацієнти, госпіталізовані з COVID-19. Пацієнтів рандомізували на дві групи. Перша група застосування ремдесевіру внутрішньовенно у дозі 200 мг в перший день, далі — 100 мг протягом 9 днів, друга група — плацебо протягом 10 днів.

Результати

Загалом у дослідження було включено 1062 пацієнти, яких було рандомізовано на дві групи: перша група — 541 пацієнт, друга група — 521 пацієнт. У дослідженні продемонстровано, що у пацієнтів групи ремдесевіру час одужання становив 10 днів (95% довірчий інтервал (ДІ) 9–11), порівняно з групою плацебо — 15 днів (95% ДІ 13–18). Відносний ризик (ВР) 1,29, 95% ДІ 1,12–1,49, р<0,001.

Крім того, у пацієнтів групи ремдесевіру частіше спостерігали клінічне покращення до 15 днів терапії (відношення шансів (ВШ) 1,5, 95% ДІ 1,12–1,49). Аналіз проводили з поправкою на тяжкість захворювання.

Смертність становила 6,7% у групі ремдесевіру та 11,9% — у групі плацебо до 15 днів терапії та 11,4 і 15,2% —  до 29 днів відповідно (коефіцієнт ризиків (КР) 0,73, 95% ДІ 0,52–1,03). Аналіз безпеки продемонстрував, що у групі плацебо побічні ефекти відзначали у 131 (24,6%) пацієнта порівняно зі 163 (31,6%) пацієнтами групи плацебо.

Висновок

Результати проведеного дослідження демонструють, що ремдесевір перевищує плацебо щодо ефективності та безпеки застосування у дорослих пацієнтів, інфікованих COVID-19.

  • Beigel J.H., Tomashek K.M., Dodd L.E. et al. (2020) Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Final Report. NEJM, Oct. 8. DOI: 10.1056/NEJMoa2007764.
  • The RECOVERY Collaborative Group (2020 Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 — Preliminary Report. NEJM, Jul. 17. DOI: 10.1056/NEJMoa2021436.
  • Wang M., Cao R., Zhang L. et al. (2020) Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Res.,  30: 269–271.

Анна Хиць

Наведено фінальний звіт дослідження щодо ефективності та безпеки застосування ремдесевіру у дорослих пацієнтів, інфікованих COVID-19
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *