Гострий апендицит: чи ефективніша антибіотикотерапія проти апендектомії?

Актуальність

Гострий апендицит є одним із найпоширеніших гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини, який може виникнути в будь-якому віці, проте частіше у віці 15–59 років. Серед гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини гострий апендицит становить 89,1%, займаючи перше місце. Як відомо, апендектомія вже багато років є золотим стандартом лікування апендициту, яка становить близько 20–30% усіх хірургічних операцій. Про альтернативні варіанти лікування гострого апендициту даних мало, хоча про успішне застосування антибактеріальних препаратів як альтернативного методу лікування у разі гострого апендициту повідомлялося ще 60 років тому. Результати попередніх рандомізованих досліджень застосування антибіотиків при гострому апендициті у дорослих пацієнтів є обмеженими. Наявні на сьогодні дані свідчать, що понад 95% пацієнтів з апендицитом отримують лікування за допомогою апендектомії.

Із початком пандемії COVID-19 світові представництва системи охорони здоров’я та міжнародні медичні товариства, такі як Американський коледж хірургів (American College of Surgeons), пропонують переглянути аспекти надання медичної допомоги, включно з роллю застосування антибіотиків при лікуванні у разі апендициту. Тож проведено аналіз даних щодо ефективності застосування антибактеріальних препаратів проти апендектомії у дорослих пацієнтів із гострим апендицитом.

Дизайн дослідження

Рандомізоване дослідження проводили на базі 25 медичних центрів США, в якому взяли участь дорослі пацієнти, госпіталізовані у відділення невідкладної медичної допомоги з приводу гострого апендициту, що підтверджено за допомогою візуалізаційних методів дослідження. Усіх пацієнтів було рандомізовано на дві групи. Перша група апендектомії та група антибіотикотерапії протягом 10 днів. Первинною кінцевою точкою дослідження було вибрано показник якості життя, який визначали за допомогою анкетування EQ–5D через 30 днів.

Результати

Загалом до дослідження було включено 1552 дорослі пацієнти, яких рандомізували на дві групи: перша група апендектомії включала 776 пацієнтів, друга група прийому антибіотиків — 776 пацієнтів. Із 1552 учасників дослідження у 414 діагностовано апендиколіт.

У дослідженні встановлено, що антибіотикотерапія не поступалася ефективності апендектомії при гострому апендициті на основі балів EQ–5D (середня різниця між балами становила 0,01 бал; 95% довірчий інтервал (ДІ) –0,001…–0,03).

Протягом 90 днів спостереження 29% пацієнтам групи антибіотикотерапії проведена апендектомія: 41% — із підгрупи з апендиколіту і 25% без апендиколіту. Частота ускладнень виявлялася вищою у групі антибіотикотерапії (8,1 проти 3,5 на 100 учасників; коефіцієнт ризиків (КР) 2,28; 95% ДІ 1,30–3,98), вищий показник відзначений у пацієнтів з апендиколітом (20,2 проти 3,6 на 100 учасників; КР 5,69; 95% ДІ 2,11–15,38), проти пацієнтів без апендикуліту (3,7 проти 3,5 на 100 учасників; КР 1,05; 95% ДІ 0,45–2,43). Частота серйозних побічних ефектів становила 4,0 на 100 учасників групи антибіотикотерапії та 3,0 на 100 учасників групи апендектомії (КР 1,29; 95% ДІ 0,67–2,50).

Висновки

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що антибіотикотерапія не поступалася апендектомії щодо ефективності при лікуванні пацієнтів із гострим апендицитом на основі результатів EQ–5D. Учасники з апендиколітом мали вищий ризик необхідності проведення апендектомії та розвитку ускладнень порівняно з пацієнтами без апендиколіту.

  • Coldrey E. (1956) Treatment of acute appendicitis. Br. Med. J., 2: 1458–1461.
  • Eriksson S., Granström L. (1995) Randomized controlled trial of appendicectomy versus antibiotic therapy for acute appendicitis. Br. J. Surg., 82: 166–169.
  • Styrud J., Eriksson S., Nilsson I. et al. (2006) Appendectomy versus antibiotic treatment in acute appendicitis: a prospective multicenter randomized controlled trial. World J. Surg., 30: 1033–1037.
  • The CODA Collaborative (2020) A Randomized Trial Comparing Antibiotics with Appendectomy for Appendicitis. NEJM. Oct. 5. DOI: 10.1056/NEJMoa2014320.

Анна Хиць

Антибіотикотерапія — ефективний альтернативний варіант лікування у разі гострого апендициту. Результати рандомізованого дослідження
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *