Ультразвукове дослідження в діагностиці легеневих патологій

Дослідниками Університету штату Північна Кароліна (North Carolina State University) та  Університету Північної Кароліни (University of North Carolina), США, нещодавно презентовано розробку нової методики, в якій використовується ультразвук для неінвазивної кількісної оцінки змін при легеневому фіброзі та набряку легень. У доклінічному дослідженні продемонстровано, що зазначений метод дозволяє кількісно визначати ступінь рубцювання легень та оцінювати  наявність легеневого випоту. Нині триває клінічне дослідження можливостей методу серед пацієнтів із набряком легень. Вдосконалена ультразвукова технологія є важливою, оскільки дозволяє медичним працівникам визначати ефективність медичних втручань щодо усунення рубцевих змін при фіброзі легень або продукції рідини в пульмональних тканинах при набряку легень. Матеріали дослідження опубліковано у виданні «IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control» 14 вересня 2020 р.

Можливості інструментальної та функціональної діагностики в пульмонології

Нині у клінічній практиці діагностика ступеня фіброзних змін легеневої тканини потребує проведення комп’ютерної томографії та складних функціональних тестів з оцінки респіраторної здатності. При цьому кожен із цих методів має певні недоліки. Адже проведення комп’ютерної томографії супроводжується опроміненням, а отже, обмежує можливості  діагностичних призначень. Також метод не є економічно доступним і потребує супроводу кваліфікованого радіолога. Тому комп’ютерна томографія не може розглядатись як технологія, що дозволяє моніторувати стан пацієнта. Натомість застосування ультразвукових технологій є більш безпечним, адже не створює додаткових ризиків для пацієнта, портативне у використанні, відносно економічно доступним. При цьому вдосконалена методика дає можливість ефективної кількісної оцінки фіброзних змін.

Серед спеціалізованих тестів дослідження респіраторної здатності відомий метод DLCO — дифузійна здатність легень за моноокисом вуглецю. Цей тест дозволяє проаналізувати характеристики дифузії газів у легенях. Методика його проведення потребує спеціального обладнання в межах лікарень та окремих профільних клінік. Таке дослідження може потребувати суттєвих витрат коштів, особливо нині в умовах пандемії COVID-19 та посилення процедур дезінфекції. Тому здатність вдосконаленої ультразвукової діагностичної технології зменшити залежність від проведення функціонального тесту DLCO, імовірно, допоможе знизити вартість діагностичних обстежень для пацієнтів, які цього потребують.

Нова ультразвукова технологія забезпечує кількісний аспект оцінки

Крім того, ультразвукова технологія може бути корисною для контролю змін при набряку легень у осіб з серцевою недостатністю. Нерідко ці характеристики аналізують шляхом оцінки коливань маси тіла пацієнта для розрахунку накопичення рідини в легеневій тканині, що не є точним визначенням патологічних змін. Нова технологія заснована на використанні елементів з кількома датчиками для спрямування ультразвукових хвиль на легеневу тканину. При поверненні ультразвукових хвиль до датчика відбувається збір даних та передача їх в обчислювальну модель, яка і визначає щільність здорових альвеол у легенях. Практично ж зазначене можна використовувати для кількісного аналізу ступеня фіброзу легеневої тканини. Нині триває клінічне дослідження щодо оцінки діагностичної можливості методу в оцінці ступеня випоту в легеневих структурах.

У висновках роботи дослідники зазначили, що опція автоматичної кількісної оцінки не потребує високоспеціалізованої підготовки персоналу, який буде забезпечувати її проведення, але водночас дозволяє порівнювати отримані дані за різні періоди. Тому, наприклад, медичний персонал, що забезпечує догляд, зможе визначити, чи покращився стан пацієнта. Насамкінець автори підкреслили важливість саме кількісної характеристики нової технології, адже попередні підходи ультразвукової діагностики стану легеневої тканини дійсно забезпечували лише їх якісну оцінку.

  • Mohanty K., Karbalaeisadegh Y., Blackwell J. et al. (2020) In-Vivo Assessment of Pulmonary Fibrosis and Pulmonary Edema in Rodents Using Ultrasound Multiple Scattering. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control., Sep. 14. doi: 10.1109/TUFFC.2020.3023611.

Наталія Савельєва-Кулик

 

Розроблено кількісну методику, яка використовує ультразвук, для неінвазивної оцінки легеневого фіброзу та набряку легень
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *