Останні досягнення у профілактиці колоректального раку

Актуальність

Колоректальний рак (КРР) на сьогодні залишається третім найчастіше діагностованим раком серед населення США із рівнем ризику розвитку протягом усього життя в 5%. На сьогодні відомо, що КРР у США є другою провідною причиною смертності від онкологічних захворювань серед чоловіків. І за оцінками експертів очікується, що до 2030 р. рівень глобального навантаження КРР збільшиться на 60% — до 2,2 млн нових випадків та 1,1 млн смертей у світі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, КРР займає перше місце у структурі онкологічної захворюваності в Європейському регіоні й досягає 471 тис. нових випадків щорічно. Однак захворюваність на КРР відрізняється в різних країнах. Так, у США, Японії та Франції, захворюваність КРР є нижчою порівняно з даними Великобританії, Нідерландів, що, ймовірно, пов’язано з наявністю скринінгових програм, спрямованих на зниження захворюваності на КРР.

Оскільки КРР має специфічне стадіювання, яке охоплює анамнез захворювання понад 15 років, від нормальної слизової оболонки до розвитку поліпів/аденом, і це дає можливість для ефективної профілактики. Практичне значення своєчасного скринінгу КРР наведено у клінічних настановах Американського товариства гастроінтестинальної ендоскопії (US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer — USMSTF) 2020 р. та полягає у збільшенні тривалості, підвищенні якості життя та більшої доступності медичних послуг для пацієнта.

Результати попередніх клінічних досліджень продемонстрували, що скринінг на КРР знижує рівень смертності пацієнтів на 15% завдяки вчасному виявленню та лікуванню або діагностиці КРР на першій стадії захворювання. Проте існує неоднорідність поширення скринінгових програм населення в різних країнах, що становить від 21 до 73%. Крім того, на додаток до програм скринінгу на КРР, важливою є також пропаганда здорового способу життя серед населення.

Проведено дослідження з метою визначення факторів, пов’язаних зі зниженням ризику розвитку КРР

Дизайн дослідження

Проведено систематичний огляд та метааналіз баз даних Embase, Medline та ISI Web of Knowledge з пошуком статей, присвячених профілактиці КРР за допомогою лікарських засобів, вітамінів, харчових добавок та харчування, з метою виявлення факторів, пов’язаних зі зниженням ризику розвитку КРР. Загалом до аналізу було включено 80 статей.

Результати

До факторів, пов’язаних зі зниженням ризику розвитку КРР, належать застосування:

  • ацетилсаліцилової кислоти (зниження ризику на 14–29%);
  • нестероїдних протизапальних препаратів (зниження ризику на 26–43%);
  • магнію (зниження ризику на 13–22%);
  • фолієвої кислоти (зниження ризику на 12–15%);
  • вживання овочів та фруктів (зниження ризику на 52%);
  • вживання харчових волокон та молочних продуктів (зниження ризику на 13–19%).

Підвищений ризик розвитку КРР був асоційований зі вживанням алкоголю, м’яса. Результати аналізу не підтвердили попередніх даних про захисну дію чаю, кави, часнику, риби та соєвих продуктів.

Висновки

Результати проведеного огляду підтвердили, що застосування деяких лікарських засобів та харчових продуктів (ацетилсаліцилової кислоти, нестероїдних протизапальних препаратів, магнію, фолієвої кислоти, овочів/фруктів та харчових волокон) асоційоване зі зниженим ризиком розвитку КРР. З іншого боку, споживання алкоголю та м’яса асоційоване з підвищеним ризиком КРР.

  • Chapelle N., Martel M., Toes-Zoutendijk E. et al. (2020) Recent advances in clinical practice: colorectal cancer chemoprevention in the average-risk population. BMJ, Sept. 28. doi: 10.1136/gutjnl-2020-320990.
  • Hewitson P., Glasziou P., Irwig L. et al (2007) Screening for colorectal cancer using the faecal occult blood test, Hemoccult. Cochrane Database Syst. Rev., 348: CD001216. doi:10.1002/14651858.
  • Toes-Zoutendijk E., Portillo I., Hoeck S. et al. (2019) Participation in faecal immunochemical testing-based colorectal cancer screening programmes in the northwest of Europe. J. Med. Screen, 969141319879712.

Анна Хиць

На сьогодні у світі спостерігається неухильне зростання захворюваності й смертності від раку товстої кишки (колоректальний рак) та збільшення кількості задавнених випадків захворювання. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, колоректальний рак займає перше місце у структурі онкологічної захворюваності в Європейському регіоні й досягає 471 тис. нових випадків щорічно. У статті наведені фактори, пов’язані зі зниженням ризику розвитку колоректального раку
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *